OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI

 1. UVJETI
  Termini korišteni u OPĆIM UVJETIMA:
  Kupac: fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvod i/ili dodatak prehrani od tvrtke Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.
  Proizvodi: proizvodi i/ili dodaci prehrani koje nudi Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.
  NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., tvrtka registrirana u Poljskoj pod registarskim brojem (MBS) 0000343007.
 2. OPĆE ODREDBE
  Trenutni Opći uvjeti vrijede za sve Proizvode koje Kupac naruči. Kupac može naručiti Proizvode putem ovih web stranica: www.omegamarine.hr , www.testomega.hr ili na temelju narudžbe koju je Kupac poslao mailom, poštom ili kontaktirajući službu za korisnike NP-a. Po primitku narudžbe smatrat će se da su Kupac i NP sklopili kupoprodajni ugovor o Proizvodima koji su navedeni u narudžbi.
 3. OSOBNI PODACI I NJIHOVO KORIŠTENJE
  NP će s osobnim podacima Kupca postupati u skladu s važećim zakonima.
  NP će koristiti sljedeće osobne podatke Kupca: ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj i e-mail adresa.
  Pri kupnji Proizvoda i osiguravanju osobnih podataka Kupac će NP-u dobrovoljno dati svoj pristanak za korištenje gore navedenih osobnih podataka kako za izdavanje priznanice o kupnji (putem telefona ili e-maila) tako i za prijenos osobnih podataka sljedećim tvrtkama: UniCall Communication Group Kft. (sjedište: Budimpešta, Váci utca 81., registracijski broj: Cg. 01-09- 182952), UAB “Kaunas Communication Center” (sjedište: 44248 Kaunas Donelaicio gt. 62-316, Litva), CPI – Centrum Prac Introligatorskich (sjedište: 08-440 Pilawa Goclaw ul. 3 Maja 9A, Poljska), ESECO System AB (sjedište: 211 20 Malmö, Jörgen Kocksgatan 4., Švedska), Address Campaign (sjedište: 00-712 Warsaw, Melomanów 2a/47 Poljska). Svrha upotrebe osobnih podataka je formalizacija narudžbe koju NP zaprimi, komunikacija s klijentima te informiranje Kupca o novim proizvodima NP-a (u marketinške svrhe). Kupac je ovlašten usprotiviti se obradi osobnih podataka u marketinške svrhe.
  Pristanak za korištenje osobnih podataka i primitak priznanice o kupnji valjan je sve do trenutka dok se ne podnese zahtjev za opoziv pristank ili nakon najviše 10 godina. Kupac zahtjev za opozivom pristanka korištenja osobnih podataka i primitka priznanice o kupnji može podnijeti e mailom na ovu adresu: info@omegamarine.hr ili putem telefona 023/777-100.
  Kupac ima pravo pristupiti svojim podacima putem navedenih kontakata, može zatražiti uvid u osobne podatke koji se obrađuju ili ih izmijeniti putem pisma ili e-maila.
  Neovisno o zahtjevu Kupca, u slučaju ako NP utvrdi da su osobni podaci Kupca nepotpuni, netočni ili neažurirani ovlašten ih je sam dopuniti ili izmijeniti, a o tome će obavijestiti Kupca u roku od 30 dana od dana izvršene dopune ili izmjene.
  NP neće izvršiti narudžbu ukoliko Kupac ne dozvoli pristup osobnim podacima ili se ne složi sa općim uvjetima.
 4. NARUDŽBE
  Svaka narudžba podrazumijeva točno određenu količinu kapsula Proizvoda koje se koriste u točno određenom periodu od jednog ili dva mjeseca, jedne godine ili bilo kojeg drugog perioda koji definira NP.
  Podaci narudžbe bit će pohranjeni u registru klijenata.
  a) Periodična pretplata
  Kupac ima opciju pretplatiti se na jednomjesečnu ili dvomjesečnu narudžbu kapsula/tableta Proizvoda. Kupac će dobivati setove Proizvoda od 120 kapsula/60 tableta sve dok ne podnese zahtjev za poništenjem pretplate putem kontakata navedenih u Općim uvjetima. Smatrat će se da je Kupac prihvatio Proizvode ukoliko ih ne odbije odmah po primitku. U tom slučaju, ugovor će se smatrati sklopljenim u trenutku kada Proizvod bude isporučen Kupcu.
  b) Godišnji nalog
  U slučaju godišnjeg naloga Kupcu će biti dostavljeno jedno pakiranje Proizvoda koje sadrži 720 kapsula/360 ili 720 tableta. S Kupcem će se dogovoriti jednokratno plaćanje ili plaćanje tijekom 12 mjeseci, što će biti definirano na računu koji izda NP. Kupac ima pravo vratiti proizvod u roku 14 dana nakon dana u kojem je Proizvod predan kupcu u posjed.
  Vraćeni proizvod mora biti neoštećen i neotvoren. U tom slučaju Kupac nije obvezan platiti proizvod. Kupac neće imati pravo neplaćanja proizvoda ukoliko je pakiranje Proizvoda otvoreno ili oštećeno. Kupac može otkazati narudžbu putem telefona 023/777-100 ili putem izjave koju će poslati e-mailom na adresu: info@omegamarine.hr.
  NP će pažljivo zapakirati naručene Proizvode nakon što su prošli kontrolu kvalitete te ih dostaviti skupa s računom na adresu koju je dao Kupac.
 5. DOSTAVA
  Proizvod će Kupcu biti dostavljen poštom, a u slučaju godišnjeg naloga preporučenom poštom koristit će se poštanski servis po izboru NP-a. NP će isporučiti Proizvod ovisno o stanju vlastitih zaliha ili stanju zaliha njegovih dobavljača. U slučaju da se nalog ne može izvršiti zbog nedostatka zaliha, proizvodi koji su dostupni u skladištu bit će isporučen prvi. U slučaju da se nalog ne može izvršiti NP će obavijestiti kupca o tome. NP će Kupcu vratiti novac od pretplate.
  Jedan neisporučeni Proizvod neće utjecati na ostale isporuke. Ukoliko proizvod ne bude dostupan niti kod NP-a niti kod njegovih dobavljača duži vremenski period, čime NP nije u mogućnosti dostaviti naručeni Proizvod u roku 30 dana, NP ima pravo jednostrano otkazati ugovor.
 6. PLAĆANJE
  Kupac je dužan platiti cijenu Proizvoda koja je naznačena na službenim internetskim stranicama NP-a: www.omegamarine.hr, www.testomega.hr u trenutku narudžbe, cijenu istaknutu na narudžbenici ili cijenu dogovorenu preko telefona – ovisno o načinu naručivanja.
  Kupac će platiti svaku pošiljku bankovnim transferom u skladu s priloženim računom nakon primitka proizvoda.
  Kako bi se Kupcu osigurala dodatna pogodnost dodatne grupe proizvoda koje NP naznači bit će moguće platiti u roku od 14 dana u skladu s dostavljenim računom.
 7. PROMJENE CIJENA
  NP je dužan obavijestiti Kupca o bilo kakvim mogućim povećanjima cijene. Kupac ima pravo raskinuti ugovor ako je stvarna cijena znatno viša od cijene dogovorene u vrijeme sklapanja ugovora.
 8. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
  Kupac ima pravo raskinuti ugovor u roku 14 dana nakon primitka Proizvoda ili grupe Proizvoda pod uvjetom da Proizvod i njegovo pakiranje nisu oštećeni i otvoreni. Kupac ne gubi pravo na raskid ugovora kada se oštećenje ili otvaranje proizvoda ne može pripisati krivnji Kupca ili osobi za koju Kupac odgovara.
  Kupac koji je naručio proizvode po grupama Proizvoda ima pravo otkazati pretplatu pojedinačnih grupa Proizvoda u bilo koje vrijeme. Kupac neće imati obvezu kupovati dodatne Proizvode iz grupe Proizvoda.
  Kupac je dužan obavijestiti NP o povlačenju iz ugovora te otkazivanju budućih dostava poštom na adresu: Natural Pharmaceuticals, Služba za korisnike: P.P. broj 567, 10001 Zagreb, putem e-maila: info@omegamarine.hr ili pozivom na broj korisničke službe: 023/777-100 prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.
  U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, Kupac je obvezan vratiti isporučene Proizvode NP-u, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana otkada je obavijestio NP o svojoj odluci da raskine ugovor. NP će platiti vraćene Proizvode u roku 30 dana nakon primitka Proizvoda, ali u slučaju da je Kupac potrošač– u roku 14 dana od dana primitka obavijesti Kupca da raskida ugovor, ali ne prije nego što mu Proizvod bude vraćen ni prije zaprimanja prihvatljivog dokaza da je pakiranje Proizvoda neotvoreno i neoštećeno te poslano natrag NP-u. Kupac snosi troškove povrata Proizvoda.
 9. PRAVNI LIJEKOVI
  U slučaju da su prava Kupca narušena, Kupac ima pravo upotrijebiti sve pravne lijekove. NP odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda (ukoliko se nedostatak utvrdio) koje je Proizvod imao prije ili u trenutku dostave Proizvoda.
  U slučaju da na Proizvodu postoji materijalni nedostatak Kupac ima pravo tražiti uklanjanje nedostatka, predaju drugog proizvoda bez nedostatka, razmjerno sniženje cijene ili raskid ugovora, ali tek nakon proteka naknadnog roka za otklanjanje nedostatka, osim u slučaju kada je NP izjavio da neće otkloniti nedostatak ili to očito proizlazi iz okolnosti konkretnog slučaja.
  Proizvodi s nedostatkom bit će vraćeni na sljedeću adresu: Natural Pharmaceuticals, Služba za korisnike: P.P. broj 567, 10001 Zagreb. NP moli Kupca da se javi službi za korisnike prije vraćanja Proizvoda. Troškove slanja novog Proizvoda snosit će NP.
 10. OSTALI UVJETI
  Kupac koji je potrošač svoju pritužbu može podnijeti NP-u putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. NP će na pritužbu odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljene pritužbe.Kupac koji je potrošač svoju pritužbu može podnijeti i svim nositeljima zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj sukladno zakonskim propisima.
  Na situacije koje nisu regulirane u Općim uvjetima primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i ostali zakoni koji reguliraju prodaju dobara te odnose među ugovornim stranama.
  NP zadržava pravo jednostrane izmjene Općih uvjeta. Izmjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.omegamarine.hr. Ovi Opći uvjeti dostupni su na internetskoj stranici www.omegamarine.hr.
 11. KLAUZULA OBVEZE O INFORMIRANJU
  Društvo Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (administrator podataka), ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, obrađuje vaše osobne podatke:(i) u svrhu realizacije sklopljenog ugovora, tijekom razdoblja njegove valjanosti – ili dulje, u skladu s obvezujućim pravom (temelj takve obrade je nužnost za izvođenje ugovora) te

  (ii) u svrhe izravnog marketinga vlastitih proizvoda ili usluga (na temelju pravno utemeljenog interesa), do trenutka podnošenja prigovora.

  Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali je potrebno za prihvaćanje i realizaciju narudžbe. Omogućava također primanje informacija o novim ponudama. Podaci neće biti dostupni trećim tvrtkama bez Vaše suglasnosti.

  Podaci se mogu prosljeđivati subjektima s kojima surađuje na temelju ugovora o povjerljivosti u opsegu potrebnom za realizaciju gore navedenih ciljeva. Podaci ne podliježu automatiziranoj obradi, uključujući profiliranju.

  Podaci neće biti prosljeđivani trećim zemljama. U bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup, ispravak, brisanje podataka te ograničavanje njihove obrade i prenošenja. Imate pravo uložiti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

  Više informacija možete naći na internetskoj stranici https://omegamarine.hr/ u kartici Politika privatnosti.

  Kontakt s inspektorom za zaštitu podataka: DPO@natural.pl.

 

Posljednje izmjene: 2018