OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI

 1. UVJETI

Termini korišteni u OPĆIM UVJETIMA:

Kupac: fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvod i/ili dodatak prehrani od tvrtke Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Proizvodi: proizvodi i/ili dodaci prehrani koje nudi Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., tvrtka registrirana u Poljskoj pod registarskim brojem (MBS) 0000343007.

 1. OPĆE ODREDBE

Trenutni Opći uvjeti vrijede za sve Proizvode koje Kupac naruči.

Kupac može naručiti Proizvode putem ovih web stranica: www.omegamarine.hr , www.premiumomega.hr, www.omegapremium.hr, www.zdravstveniupitnik.hr, www.vitamink2.hr, www.fleximed360.hr, www.fleximed.hr, www.proletto.hr, www.proletto360.hr, www.prolettoplus.hr, www.fm360.hr, www.memocomplex360.hr,
www.vitamindbesplatno.hr, wwww.omega360.hr, www.omegajuniorbesplatno.hr, www.omegajunior.hr, www.reduxin.hr ili na temelju narudžbe koju je Kupac poslao mailom, poštom ili kontaktirajući službu za korisnike NP-a.Po primitku narudžbe smatrat će se da su Kupac i NP sklopili kupoprodajni ugovor o Proizvodima koji su navedeni u narudžbi.

 1. NARUDŽBE

Svaka narudžba podrazumijeva točno određenu količinu kapsula Proizvoda koje se koriste u točno određenom periodu od jednog ili dva mjeseca, jedne godine ili bilo kojeg drugog perioda koji definira NP.

Podaci narudžbe bit će pohranjeni u registru klijenata.

Kupac može naručiti proizvodit na način:

a) Periodična pretplata

Kupac ima opciju pretplatiti se na jednomjesečnu ili dvomjesečnu narudžbu kapsula/tableta Proizvoda. Kupac će dobivati setove Proizvoda od 120 kapsula/60 tableta sve dok ne podnese zahtjev za poništenjem pretplate putem kontakata navedenih u Općim uvjetima. Smatrat će se da je Kupac prihvatio Proizvode ukoliko ih ne odbije odmah po primitku. U tom slučaju, ugovor će se smatrati sklopljenim u trenutku kada Proizvod bude isporučen Kupcu.

b) Godišnji nalog

U slučaju godišnjeg naloga Kupcu će biti dostavljeno jedno pakiranje Proizvoda koje sadrži 720 kapsula/360 ili 720 tableta. S Kupcem će se dogovoriti jednokratno plaćanje ili plaćanje tijekom 12 mjeseci, što će biti definirano na prodajnom dokumentu koji izda NP. Kupac ima pravo vratiti proizvod u roku 14 dana nakon dana u kojem je Proizvod predan kupcu u posjed.

Vraćeni proizvod mora biti neoštećen i neotvoren. U tom slučaju Kupac nije obvezan platiti proizvod. Kupac neće imati pravo neplaćanja proizvoda ukoliko je pakiranje Proizvoda otvoreno ili oštećeno. Kupac može otkazati narudžbu putem telefona 023/777-100 ili putem izjave koju će poslati e-mailom na adresu: info@omegamarine.hr.

NP će pažljivo zapakirati naručene Proizvode nakon što su prošli kontrolu kvalitete te ih dostaviti skupa s prodajnim dokumentom na adresu koju je dao Kupac.

 1. OSOBNI PODACI I NJIHOVO KORIŠTENJE

NP će s osobnim podacima Kupca postupati u skladu s važećim zakonima.

Društvo Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (administrator podataka), ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa [Varšava], obrađuje vaše osobne podatke: (i) u svrhu realizacije sklopljenog ugovora, tijekom razdoblja njegove valjanosti – ili dulje, u skladu s obvezujućim pravom (temelj takve obrade je nužnost za izvođenje ugovora) te (ii) u svrhe izravnog marketinga vlastitih proizvoda ili usluga (na temelju pravno utemeljenog interesa), do trenutka podnošenja prigovora.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno (osim e-mail adrese i broja telefona, godine rođenja), ali je potrebno za prihvaćanje i realizaciju narudžbe. Omogućava također primanje informacija o novim ponudama. Podaci neće biti dostupni trećim tvrtkama bez Vaše suglasnosti.
Podaci se mogu prenijeti subjektima koji surađuju prema ugovorima o povjerenju u mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje gore navedenih ciljeva.
U bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup, ispravak, brisanje podataka te ograničavanje njihove obrade i prenošenja.
Imate pravo uložiti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Kontakt s inspektorom za zaštitu podataka: dpo@omegamarine.hr. Za više informacija potražite www.omegamarine.hr Politika privatnosti.

Neovisno o zahtjevu Kupca, u slučaju ako NP utvrdi da su osobni podaci Kupca nepotpuni, netočni ili neažurirani ovlašten ih je sam dopuniti ili izmijeniti, a o tome će obavijestiti Kupca u roku od 30 dana od dana izvršene dopune ili izmjene.

NP neće izvršiti narudžbu ukoliko Kupac ne dozvoli pristup osobnim podacima ili se ne složi sa općim uvjetima.

 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji pojedinačnih proizvoda zaključuje se za vrijeme trajanja ovog ugovora.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda u sklopu redovnog programa narudžbe pošte zaključuje se na neodređeno vrijeme. Kupac može raskinuti ugovor bez navođenja razloga, dostavljajući NP-u putem telefona, pošte, e-maila izjavu o raskidu kupoprodajnog ugovora. Izjava o raskidu Ugovora proizvoda stupa na snagu nakon otkaznog roka od četrnaest (14) dana od dana dostave izjave o raskidu Kupoprodajnog ugovora.

Kupoprodajni ugovor zaključuje se na:

a) u slučaju davanja Narudžbe pomoću kupona – isporukom ispunjenog kupona prodavatelju narudžbe koja je dio prodavačevog reklamnog materijala;

b) u slučaju davanja Narudžbe putem telefona – Kupčevom izjavom o zaključenju kupoprodajnog ugovora (kao odgovor na potvrdu sadržaja prodajnog sporazuma koji je predložio NP i poslao kupcu poštom ili e-poštom);

c) prilikom podnošenja narudžbe putem NP Internet trgovine – dostavom elektroničkom poslužitelju pošte, uz podršku adrese e-pošte koju je Kupac dostavio u Narudžbi poslanoj putem internetske trgovine NP-a, potvrdom narudžbe (e-mail koji sadrži predmet “Potvrda narudžbe” u naslovu).

 1. DOSTAVA

Proizvod će Kupcu biti dostavljen poštom, a u slučaju godišnjeg naloga preporučenom poštom koristit će se poštanski servis po izboru NP-a.
Dostava jednog proizvoda ili prvog proizvoda iz redovnog programa narudžbe putem pošte odvija se u roku od trideset (30) dana od datuma sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Dostava drugog i sljedećih Proizvoda iz redovnog programa narudžbe putem pošte odvija se redovito, u skladu s ponudom.

NP će isporučiti Proizvod ovisno o stanju vlastitih zaliha ili stanju zaliha njegovih dobavljača. U slučaju da se nalog ne može izvršiti zbog nedostatka zaliha, proizvodi koji su dostupni u skladištu bit će isporučen prvi. U slučaju da se nalog ne može izvršiti NP će obavijestiti kupca o tome. NP će Kupcu vratiti novac od pretplate.

Jedan neisporučeni Proizvod neće utjecati na ostale isporuke. Ukoliko proizvod ne bude dostupan niti kod NP-a niti kod njegovih dobavljača duži vremenski period, čime NP nije u mogućnosti dostaviti naručeni Proizvod u roku 30 dana, NP ima pravo jednostrano otkazati ugovor.

 1. PLAĆANJE

Kupac je dužan platiti cijenu Proizvoda koja je naznačena na službenim internetskim stranicama NP-a: www.omegamarine.hr, www.premiumomega.hr u trenutku narudžbe, cijenu istaknutu na narudžbenici ili cijenu dogovorenu preko telefona – ovisno o načinu naručivanja.

Cijena Proizvoda i trošak isporuke Proizvoda plaćaju se po isporuci ili na broj bankovnog računa naveden na prodajnom dokumentu u prilogu poslanih Proizvoda u roku navedenom na fakturi.

Kako bi se Kupcu osigurala dodatna pogodnost dodatne grupe proizvoda koje NP naznači bit će moguće platiti u roku od 14 dana u skladu s dostavljenim prodajnim
dokumentom.

 1. PROMJENE CIJENA

NP je dužan obavijestiti Kupca o bilo kakvim mogućim povećanjima cijene. Kupac ima pravo raskinuti ugovor ako je stvarna cijena znatno viša od cijene dogovorene u vrijeme sklapanja ugovora.

 1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac koji je sklopio kupoprodajni ugovor može odustati od ugovora bez obrazloženja podnošenjem izjave u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka pojedinačnog proizvoda ili prvog proizvoda iz redovnog prodajnog programa pod uvjetom da Proizvod i njegovo pakiranje nisu oštećeni i otvoreni.

Kupac ne gubi pravo na raskid ugovora kada se oštećenje ili otvaranje proizvoda ne može pripisati krivnji Kupca ili osobi za koju Kupac odgovara.

Kupac koji je naručio proizvode po grupama Proizvoda ima pravo otkazati pretplatu pojedinačnih grupa Proizvoda u bilo koje vrijeme. Kupac neće imati obvezu kupovati dodatne Proizvode iz grupe Proizvoda.

Kako bi odustao od ugovora Kupac je dužan obavijestiti NP o povlačenju iz ugovora te otkazivanju budućih dostava poštom na adresu: Natural Pharmaceuticals, Služba za korisnike: P.P. broj 567, 10001 Zagreb, putem e-maila: info@omegamarine.hr ili pozivom na broj korisničke službe: 023/777-100 prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora. Kupac može ili ne mora koristiti službenu izjavu NP-a.

U slučaju slanja izjave o odustajanju od kupoprodajnog ugovora u elektroničkom obliku, NP će u najkraćem roku potvrditi primitak izjave.

Kupac snosi neposredne troškove vraćanja proizvoda.

Kupac je obvezan vratiti isporučene Proizvode NP-u, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana otkada je obavijestio NP o svojoj odluci da raskine ugovor.

NP će vratiti Kupcu sva izvršena plaćanja, uključujući isporuku proizvoda (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz metode isporuke koju je odabrao kupac, osim najjeftinije uobičajene metode isporuke proizvoda dostupne iz NP-a)., u najkraćem roku ne dužem od 30 dana nakon primitka Proizvoda, ali ne prije nego što mu Proizvod bude vraćen ni prije zaprimanja prihvatljivog dokaza da je pakiranje Proizvoda neotvoreno i neoštećeno te poslano natrag NP-u.

NP vraća kupcu plaćanje korištenjem istih načina plaćanja koji su korišteni u provedbenim kupoprodajnim ugovorima. Davanje broja bankovnog računa na koji prodavač treba vratiti plaćanje ubrzati će povrat novca.

 1. PRAVNI LIJEKOVI

U slučaju da su prava Kupca narušena, Kupac ima pravo upotrijebiti sve pravne lijekove. NP odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda (ukoliko se nedostatak utvrdio) koje je Proizvod imao prije ili u trenutku dostave Proizvoda.

U slučaju da na Proizvodu postoji materijalni nedostatak Kupac ima pravo tražiti uklanjanje nedostatka, predaju drugog proizvoda bez nedostatka, razmjerno sniženje cijene ili raskid ugovora, ali tek nakon proteka naknadnog roka za otklanjanje nedostatka, osim u slučaju kada je NP izjavio da neće otkloniti nedostatak ili to očito proizlazi iz okolnosti konkretnog slučaja.

Proizvodi s nedostatkom bit će vraćeni na sljedeću adresu: Natural Pharmaceuticals, Služba za korisnike: P.P. broj 567, 10001 Zagreb. NP moli Kupca da se javi službi za korisnike prije vraćanja Proizvoda. Troškove slanja novog Proizvoda snosit će NP.

 1. OSTALI UVJETI

Kupac koji je potrošač može podnijeti pritužbu NP-u putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. NP će na pritužbu odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljene pritužbe. Kupac koji je potrošač svoju pritužbu može podnijeti i svim pružateljima zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj sukladno zakonskim propisima.

Na situacije koje nisu regulirane u Općim uvjetima primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i ostali zakoni koji reguliraju prodaju dobara te odnose među ugovornim stranama.

NP zadržava pravo jednostrane izmjene Općih uvjeta. Izmjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.omegamarine.hr. Ovi Opći uvjeti dostupni su na internetskoj stranici www.omegamarine.hr.

 

ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 

Posljednje izmjene: Siječanj 2020

 

Pozivamo vas da sudjelujete u našem nagradnom natječaju!

Za kupnju u Konzumu možete osvojiti poklon karticu vrijednu 40 EUR!

NEMOJTE ČEKATI I POSJETITE NAŠU STRANICU!